Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης της παχυσαρκίας και άλλων ψυχοσωματικών νοσημάτων
καθώς και απεξάρτησης από τον τζόγο και το κάπνισμα

 

Θετική Ψυχολογική Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας
Μια εξειδικευμένη υπηρεσία που βασίζεται σε παρεμβάσεις της θετικής ψυχολογίας και θεραπείας για να πετύχετε τον στόχο σας και να διευρύνετε τους ορίζοντες σας