Εθισμός στον Τζόγο και Θετική Απεξάρτηση

Ο προβληματικός τζόγος, που συνηθώς οδηγεί σε εθισμό, αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να φανεί καταστροφική για τον άνθρωπο που την ασκεί αλλά και για την οικογένειά του. Οι επιπτώσεις αυτής της συνήθειας, όταν δηλαδή κάποιος παίζει πάσης φύσεως τυχερά παιχνίδια χωρίς όριο, δεν είναι μόνο χρηματικές αλλά μπορεί να οδηγήσουν και σε περεταίρω παθολογία. Το αυξημένο stress, που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας.    

Είναι πολύ λεπτή η γραμμή, που χωρίζει τον προβληματικό τζόγο από τον τζόγο για ευχαρίστηση.  Το κύριο σύμπτωμα που ψάχνουμε, προκειμένου να ζητήσουμε περεταίρω εξέταση από ειδικό επαγγελματία, είναι η καθημερινή δυσλειτουργία, που μπορεί να προκαλεί η ενασχόληση με τον τζόγο στο άτομο (πχ. αδυναμία ανταπόκρισης στις επαγγελματικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις).  Το κυριότερο πρόβλημα, που προκαλεί ο τζόγος, πέραν των οικονομικών προβλημάτων, είναι η καταστροφή των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου. 

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Τα αίτια του τζόγου ποικίλουν και η διαδικασία απεξάρτησης εξαρτάται από το άτομο και τα συμπτώματά του. Η εξειδικευμένη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία  έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Λαμβάνει υπόψιν πως ο τζόγος είναι μια συμπεριφορά την οποία το άτομο την έχει «μάθει». Μπορεί όμως το ίδιο άτομο να εκπαιδευτεί προκειμένου να «ξεμάθει» αυτήν τη συμπεριφορά και να την αντικαταστήσει με άλλες πιο υγιείς συμπεριφορές. Πέρα από την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, όταν επιτευχθεί η απεξάρτηση, είναι σημαντικό να γίνει μια γενικότερη διερεύνηση των στόχων, που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Η εστίαση στους στόχους επιτρέπουν στο πρώην εθισμένο άτομο να δημιουργήσει μια νέα ζωή, η οποία θα το κρατήσει μακριά από τον προβληματικό τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια.

Θετική Ψυχολογία

Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, όπου ο προβληματικός τζόγος είναι πιο βαθιά ριζωμένος στην ζωή του ανθρώπου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο προβληματικός τζόγος μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο έναν φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο δεν αναγνωρίζει- συνειδητοποιεί την εσωτερική διαμάχη που υπάρχει. Ο τζόγος λειτουργεί δηλαδή σαν  ένα μονοπάτι διαφυγής, που ακολουθεί το εθισμένο άτομο. Σε αυτήν την περίπτωση η Θετική Ψυχολογία δίνει την λύση καθώς επιτρέπει την επίλυση της εσωτερικής διαμάχης, εστιάζοντας στην ενεργοποίηση των «πόρων» που ήδη διαθέτει το άτομο για αυτοβοήθεια. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση στις αξίες του ατόμου αλλά και τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα του. Τέλος γίνεται μια διερεύνηση στη Στοχοθεσία της απεξάρτησης, έτσι ώστε ο άνθρωπος, που αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού να δημιουργήσει εκ νέου μια καλύτερη ζωή, η οποία θα τον κρατήσει μακριά από τον τζόγο.

Η ψυχολογική παρέμβαση, που θα πρέπει κάθε φορά να πραγματοποιείται εξαρτάται και βασίζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Το σημαντικό είναι ότι και οι δύο μέθοδοι, Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία  και Θετική Ψυχολογία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές.

Ο Προσωπικός Σύμβουλος Παναγιώτης Καραγιάννης έχει εξειδικευτεί σε ειδική κλινική του Λονδίνου (NHS) στην απεξάρτηση από τον τζόγο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη θεραπευτική αντιμετώπιση εθισμένων ατόμων από τυχερά παιχνίδια με πολύ άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα τόσο στη διακοπή του εθισμού, όσο και στη διατήρηση αυτής της διακοπής.

Στην παρούσα φάση λόγω Covid -19 όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον προσωπικό σας χώρο.