Θετικό Coaching Για Οργανισμούς

Στην Ελλάδα, η κουλτούρα εργασίας που έχει διαμορφωθεί συχνά τείνει να εστιάζει σε θέματα που ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να διορθώσει, αγνοώντας πολλές φορές τα δυνατά του στοιχεία και το πως μπορεί να τα εξελίξει ακόμα περισσότερο. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι, οι οποίοι αν είχαν μια στοχευμένη και θετική αντιμετώπιση θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την απόδοσή τους.

Στο Positive Coaching η αρχή είναι ότι τα αρνητικά και τα θετικά χαρακτηριστικά αξίζουν εξίσου την ίδια προσοχή και φροντίδα. Το Positive Coaching περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα επιστημονικά εμπεριστατωμένων θετικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στα εξής:

  1. Ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων.
  2. Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
  3. Αύξηση του engagement.
  4. Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.
  5. Βελτίωση της απόδοσης.
  6. Αύξηση των επιτυχιών.

Ουσιαστικά το Positive Coaching εστιάζει σε δύο τομείς. Ο πρώτο τομέας σχετίζεται με τα δυνατά στοιχεία του κάθε εργαζομένου. Μέσα από το μοντέλο της θετικής παρέμβασης ο coach καθοδηγεί το άτομο έτσι ώστε αφενός να μπορέσει να αναγνωρίσει τα δυνατά χαρακτηριστικά του και αφετέρου στο να βρει τρόπους να τα ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Ο δεύτερος τομέας σχετίζεται με τα αρνητικά στοιχεία του κάθε εργαζομένου. Σε αυτόν τον τομέα ο coach βοηθάει το άτομο αρχικά να τα αναγνωρίσει και εν συνεχεία τον καθοδηγεί στο πως μπορεί να τα αποδυναμώσει, έτσι ώστε να μην τον επηρεάζουν πια. Συνολικά το Positive Coaching στοχεύει στην αύξηση της απόδοσης και στο πως μπορεί ο κάθε άνθρωπος να λειτουργεί καλύτερα μέσα στο περιβάλλον εργασίας του.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε μορφή εκπαίδευσης ή ομαδικού coaching. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη συγκεκριμένη παρέμβαση στον οργανισμό σας θα πρέπει πρώτα να γίνει μια διάγνωση των αναγκών σας, έτσι ώστε να καθοριστεί η μορφή και το είδος της παρέμβασης, που χρειάζεται να υλοποιηθεί. Για τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται για περαιτέρω ενίσχυση της θετικής ψυχολογίας των εργαζομένων τους η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να διευρυνθεί.