‘Tailor Made’ Πρόγραμμα για Οργανισμούς

Η μέριμνα για τη φροντίδα της ψυχολογικής μας υγείας είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική καθώς έχει αποδειχθεί, ότι οι δύο τους αλληλοεπιδρούν και η μια επηρεάζει την άλλη. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι ο εργασιακός χώρος είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για να φροντίσουμε τη ψυχική μας υγεία. Πέραν του ότι εργαζόμαστε για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα στον ίδιο χώρο, οι περισσότεροι οργανισμοί απασχολούν αρκετούς εργαζομένους, έτσι υπάρχει η δυνατότητα με μια ψυχολογική παρέμβαση να βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργούνται παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πιο οικονομικές και επιπλέον οι παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο βοηθούν τους αποδέκτες και στην προσωπική τους ζωή.

Το γραφείο του Δρ. Καραγιάννη προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό σας να επιφέρει τη θετική αλλαγή που επιθυμεί και να βρει λύσεις σε διάφορες δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται ‘Tailor Made’ καθώς είναι μια από τις πιο premium υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο του Δρ. Καραγιάννη για οργανισμούς και είναι πλήρως εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αποτελείται από διάφορα στάδια, μερικά εκ των οποίων είναι προαιρετικά.

1ο Στάδιο: Διαγνωστικό

Για να δημιουργηθεί μια ψυχολογική παρέμβαση, η οποία θα είναι αποτελεσματική για το εργασιακό περιβάλλον ή για οποιαδήποτε άλλη θετική αλλαγή, είναι σημαντικό να γίνει διάγνωση των δυσκολιών, των αναγκών, των ευκαιριών για ανάπτυξη και των θετικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού. Είναι εξίσου σημαντικό να μεριμνούμε για να μετατρέψουμε κάτι καλό σε ακόμα καλύτερο και για αυτόν τον λόγο στη διάγνωση περιλαμβάνονται και τα θετικά χαρακτηριστικά του οργανισμού. Η διάγνωση περιλαμβάνει τη χρήση επιστημονικά εμπεριστατωμένων ψυχομετρικών εργαλείων αλλά και ποιοτικών συζητήσεων με τους ηγέτες αλλά και κάποιους από τους εργαζομένους (όπου αυτό είναι εφικτό) του οργανισμού. Το τελευταίο διασφαλίζει το να έχουμε μια εικόνα στο πως βιώνουν οι άνθρωποι τον οργανισμό, μία σημαντική πληροφορία, που επιτρέπει αργότερα τον ακόμα καλύτερο σχεδιασμό των αλλαγών. 

2ο Στάδιο: Consultancy Report

Παραγωγή μιας πολυσέλιδης αναφοράς (Report), η οποία αποσκοπεί στο να ενημερώσει για τα ευρήματα της διάγνωσης. Φυσικά παρέχεται και μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων, διατυπωμένη σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Η ανάλυση περιέχει πληροφορίες για το ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο οργανισμός όπως επίσης και για το τι κινδύνους μπορεί να προκαλέσουν στο μέλλον αυτές οι δυσκολίες εάν δεν αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Τέλος, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για το ποιες αλλαγές είναι καλό να πραγματοποιηθούν καθώς και το ποιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να επιφέρουν τη θετική αλλαγή, που αποζητά ο οργανισμός.

3ο Στάδιο: Θετική Αλλαγή

Έχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για το ποιες αλλαγές είναι σημαντικό να γίνουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν, μπορείτε να επιλέξετε αν θα πραγματοποιηθούν από τον Δρ. Καραγιάννη και την ομάδα του ή από ένα άλλο άτομο της επιλογής σας. Σε κάθε περίπτωση η υποστήριξη για απορίες αλλά και οποιαδήποτε διευκρίνηση, εποπτεία ή συμβουλή περιλαμβάνεται μέσα στο πακέτο.

Γιατί να το επιλέξω;

Ο Δρ. Καραγιάννης έχει πολυετή εμπειρία μέσω της Change To Be LTD (Διεύθυνση Ψυχολογικών Υπηρεσιών) στη συμβουλευτική/coaching είτε μεμονωμένων ατόμων είτε μικρών και μεγάλων ομάδων. Η μέριμνα για τη θετική ψυχολογία και την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού σας θα αυξήσει την απόδοση των εργαζομένων και θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες από τις αναρρωτικές άδειες ή από το χαμηλό ηθικό και turnover, που μπορεί να αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να βελτιώνουμε και να φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία όπως ακριβώς φροντίζουμε και τη σωματική μας.