Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αφορά ενήλικες που αλλάζουν ή επανασχεδιάζουν τη καριέρα τους και καλούνται να λάβουν βασικές επαγγελματικές αποφάσεις ή να αναζητήσουν εργασία. Μέσα από μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση με ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία και εξατομικευμένη συμβουλευτική, καθορίζονται οι προτεραιότητές του ατόμου, αξιολογεί το ίδιο το άτομο τη δυναμική του στην αγορά εργασίας και αναπτύσσει νέα στρατηγική με βάση την τρέχουσα κατάσταση.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Παρέμβασης

  • Διερεύνηση αναγκών και αξιών και επανεκτίμηση τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της πραγματικότητας στην οποία βρίσκονται.
  • Διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών μέσα από εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία.
  • Προσδιορισμός των επαγγελματικών επιλογών, ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, συμβουλευτική υποστήριξη και ενθάρρυνση του ατόμου για την υλοποίηση των επαγγελματικών του στόχων.
  • Διερεύνηση του κατάλληλου χώρου εργασίας σε σχέση με την κουλτούρα του συμβουλευόμενου.
  • Ανάπτυξη Τεχνικών αναζήτησης εργασίας (συγγραφή του κατάλληλου βιογραφικού, τεχνικές αποτελεσματικής διεξαγωγής της συνέντευξης).
  • Δημιουργία Career Portfolio (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή).