Άγχος και Θετική Ψυχοθεραπεία

Όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε καθημερινά άγχος και stress. Το πρώτο αποτελεί συναίσθημα, ενώ το stress μια φυσική αντίδραση του οργανισμού, η οποία προετοιμάζει το σώμα να ανταποκριθεί σε μια δύσκολη κατάσταση.

Η Θετική Ψυχοθεραπεία ορίζει το άγχος ως την ιδιότητα των ανθρώπων να αποφεύγουν καταστάσεις τις οποίες οι ίδιοι θεωρούν απειλητικές. Υπάρχουν ακόμα πολλοί διαφορετικοί ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Το σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το άγχος εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με το
φόβο. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που προκύπτει όταν κάποιος άνθρωπος νιώσει έναν κίνδυνο. Ουσιαστικά, σε πολλές περιπτώσεις ο φόβος λειτουργεί προστατευτικά. Το άγχος είναι κάτι χρήσιμο για την επιβίωση μας αλλά υπάρχει μια πολύ «λεπτή γραμμή» την οποία όταν την ξεπεράσουμε το άγχος μας κρατάει πίσω. Σε αυτό το στάδιο, τα επίπεδα του άγχους
έχουν ξεπεράσει την κατάσταση της θετικής λειτουργίας με αποτέλεσμα την εμφάνιση προβληματικών καταστάσεων στη ζωή του ατόμου. Σε αρκετές περιπτώσεις τα αυξημένα επίπεδα άγχους έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν προβλήματα και στη σωματική υγεία του ανθρώπου.

Σε θεραπευτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντοπίσουμε την πραγματική αιτία που προκαλεί το άγχος, έτσι ώστε η θεραπεία να έχει άμεσα αποτελέσματα. Ο εντοπισμός των βαθύτερων αιτιών θα μας καθοδηγήσει στο ποιες δεξιότητες θα πρέπει να καλλιεργήσει ο θεραπευόμενος.

Το άγχος ή η αγχώδης διαταραχή είναι πλήρως διαχειριζόμενες καταστάσεις. Ο στόχος της θεραπείας είναι να παρέχει επαρκή Ψυχοεκπαίδευση προκειμένου ο θεραπευόμενος να έχει τα απαραίτητα εφόδια να επιλύει τις εσωτερικές του διαμάχες και να μάθει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις που του προκαλούν άγχος.

Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι της θεραπείας είναι η αναγνώριση των εσωτερικών πόρων και των δυνατών χαρακτηριστικών του ανθρώπου που προϋπάρχουν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δυνατά χαρακτηρίστηκα που ήδη κατέχουμε καθώς μπορούν να
επισπεύσουν τη θεραπευτική διαδικασία.

Συνοψίζοντας, το άγχος είναι ένα συναίσθημα, το οποίο μπορεί να λάβει δυσλειτουργικές διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και προληπτικά, καλό είναι να επισκεπτόμαστε επαγγελματίες ψυχικής υγείας προκειμένου να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα αυτό το συναίσθημα καθώς και τις καταστάσεις που το προκαλούν. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τόσο την ψυχική μας υγεία όσο και τη σωματική.